O.M.G. Mozart…

Důležité životní události, talent, hudba, láska, atmosféra umělcovy doby, tanec, kostýmy, prolínání  minulosti se současností, konfrontace kladných a záporných vlastností.
Mozartův osud, pestrost scén a hudební zážitek přivádí i mladší diváky k respektování vážné hudby.

* doporučeno pro diváky napříč věkovým spektrem,
přibližně od 5. třídy ZŠ

*video ukázka ze zkoušky představení