Divadlo

Dětská představení divadla JEDEME K VÁM z Prahy:

"NEVĚSTA PRODANÁ, CO JI SLOŽIL SMETANA"

 LZE ZAŘADIT  DO VÝUKY CELOROČNĚ

Hodí se pro první a částečně i druhý stupeň vzhledem k silnému námětu. Pro každý věk je představení něčím zajímavé a je vhodné na podporu výuky,
zvláště hudební výchovy.

LETOS JSME S TÍMTO PŘEDSTAVENÍM USPĚLI NA PRESTIŽNÍM FESTIVALU SMETANOVA LITOMYŠL

Příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery Bedřicha Smetany je upraven
a zjednodušen téměř pohádkově tak,
aby byl srozumitelný dětem základní školy.

Průvodci hrou - Houslový klíč, Nota a Pomlka vysvětlují dětem důležité
momenty hry a proměňují se přímo na jevišti do jednotlivých postav opery.
/Jeník, Mařenka, Kecal, Esmeralda, Vašek …/
Jednoduché zkrácené písně zpívají herci s klavírem.

Děti uvidí i několik tanečních prvků v originálních lidových krojích
a velkolepou taneční scénu - příjezd komediantů.
Nechybí humorné pojetí, poučné a hlavně velmi lehce zpracované
přiblížení vážné hudby malým i odrostlejším divákům.

Autorka zpracovala námět Karla Sabiny úměrně k věku dětí jako pohádkový
příběh a hudební námět jistě ocení nejen učitelé hudební výchovy.

video ukázka z představení * omluvte sníženou kvalitu připravujeme novou

"JAK NÁS VIDÍ ANDĚLÉ"

NEJLÉPE ZAŘADIT DO VÝUKY KONEC LISTOPADU, PROSINEC

 

Vánoční představení "Jak nás vidí andělé"
příbližuje hlavně zvyky Vánoc a přináší spoustu vánočních motivů,
autorských písní na dané téma a také řadu koled.

"TRADICE, ČEPICE, TRUHLICE"

NEJLÉPE ZAŘADIT DO VÝUKY LEDEN - DUBEN,
MOŽNÉ TÉŽ UVÁDĚT CELOROČNĚ

 

Představení je plné písní, masek, kostýmů,
rekvizit a dekorací týkajících se nejznámějších
a přesto opomíjených tradic, zvyků a obyčejů naší země - MASOPUST a VELIKONOCE.
Kromě nového poznání nezapomíná scénář na konfrontaci pohádkového dobra
a zla a prolínání světa současného s hodnotami dávno uplynulých časů.

video ukázka z představení

"VÉVÉVÉ.ČESKOSLOVENSKO.CS"

Novinka pro 2. stupeň :
Hra vznikla u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa


*plakát ke stažení zde