„Díky, Rudolfe…“

Životní příběh zakladatele Jedličkova ústavu profesora MUDr. Rudolfa Jedličky tak, jak jej neznáme. Hra zprostředkovává osud, práci a zejména vizionářství člověka, který neváhal spojit svůj život s osudem mnoha lidí, kteří byli zdravotně poznamenáni nejen následky války. Jeho nezištná pomoc nemocným dala vzniknout ústavu pro fyzicky omezené, slabé a nemocné a nabízí zamyšlení nad tématem lidské vzájemnosti, přátelství a lásky.

* doporučeno pro diváky napříč věkovým spektrem,
přibližně od 5. třídy ZŠ

„vévévé.československo.cs“

Hra popisuje důležité etapy našich dějin od rozpadu Rakousko-Uherské monarchie, přes vznik samostatného Československa až po současnost. Představení přináší průřez důležitými historickými momenty naší republiky – herci zde zpívají a tančí a každá píseň či tanec dokreslují danou etapu vývoje naší země. Nechybí ani historické postavy – císař Franz Josef, T. G. Masaryk, Karel Hašler, Adolf Hitler, Václav Havel a mnoho dalších. Hra má děj, informace, dynamiku i interakci s diváky. Hlavními postavami jsou česká studentka a slovenský student, kteří se věnují studiu dějepisu. Autorka zábavnou formou přibližuje vznik a jednotlivé významné události samostatné Československé republiky napříč všemi režimy. Tato témata jsou důležitá a je nutné je opakovat stále, nejen v rocestého výročí vzniku Československa.

* doporučeno starším dětem, studentům a dospělým neb dějiny je třeba si stále připomínat

„Tradice, čepice, truhlice“

Hra je plná písní, masek, kostýmů, rekvizit a dekorací týkajících se nejznámějších, a přesto opomíjených tradic, zvyků a obyčejů naší země. Jedná se o Masopust, Velikonoce. Představení má za úkol jednoduchou dějovou linkou přiblížit dětem vznik těchto tradic a srovnat způsob slavení kdysi a dnes. Kromě nového poznání nezapomíná scénář na konfrontaci pohádkového dobra a zla a prolínání současného světa s hodnotami dávno uplynulých časů. Považujeme za velmi důležité předávat dětem v tomto ohledu odkaz našich předků formou, která je svojí pestrostí, humorem i důvodem k zamyšlení zaujme..

* doporučeno pro pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

„Jak nás vidí andělé“

Vánočně laděné představení přibližuje zejména zvyky Vánoc a přináší spoustu vánočních motivů, autorských písní na dané téma a také řadu koled. Andělský pohled shůry sleduje přípravy a slavení Vánoc jedné obyčejné lidské rodiny. Hra se rámcově dotýká i dalších svátků např. Masopustu a Velikonoc, vánoční téma je ale nosné. V závěru hry si děti sestaví svůj vlastní Betlém.

* doporučeno pro pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
a zároveň pro všechny, kteří milují Vánoce

„Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana“

Příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery Bedřicha Smetany je upraven a zjednodušen téměř pohádkově tak, aby byl srozumitelný dětem základní školy. Průvodci hrou – Houslový klíč, Nota a Pomlka – vysvětlují dětem důležité momenty hry a proměňují se přímo na jevišti do jednotlivých postav opery (Jeník, Mařenka, Kecal, Esmeralda, Vašek a další). Jednoduché zkrácené písně zpívají herci s doprovodem, do hry jsou zakomponované i nahrávky Smetanovy hudby. Nechybí ani taneční prvky v lidových krojích a velkolepá taneční scéna – příjezd komediantů. Hra nabízí poučné a hlavně velmi lehce zpracované přiblížení vážné hudby malým divákům.

* doporučeno pro 1. stupeň,
vzhledem k tématu ji mohou vidět i starší děti